Αναρτήσεις

Εμφάνιση αναρτήσεων με την ετικέτα ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ- ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Ανάδειξη και αξιοποίηση του Αρχαίου Μεταλλευτικού Λαυρίου

Εικόνα
Κ. Τσάιμου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Ε.Μ.Π.
Α. Φραγκίσκος Ομότιμος Καθηγητής του Ε.Μ.Π.

Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ για το Αρχαίο Λαύριο είναι πλούσια.
Από τον περασμένοαιώνα μέχρι στις μέρες μας η αρχαία μεταλλευτική και μεταλλουργική δραστηριότητα στην περιοχή, αποτέλεσε και αποτελεί πόλους έλξης για ανασκαφές στιςαρχαίες στοές, στα μηχανήματα εμπλουτισμού, στα καμίνια και σ’ όλα τα απομεινάρια που συνδέονται με τα μεταλλεία Λαυρίου.


Οι ανασκαφές αναδεικνύουν μια άγνωστη βουβή τεχνολογία που η αξία τηςάρχισε να φαίνεται με τις ερμηνείες της λειτουργίας των ευρημάτων. Και οι ερμηνείες είναι πολλές, περισσότερο ή λιγότερο αληθοφανείς, αρκετές φορές διαφορετικές και συγκρουόμενες μεταξύ τους.΄Εχουν γραφτεί πολλά. Εξέχουσα θέσηέχουν το Le Laurium του Α. Κορδέλλα και το Αρχαίο Λαύριο του Κ. Κονοφάγου.
Ανεξάρτητα από την ορθότητα της όποιας ερμηνείας, όλες καταδεικνύουν τηνυψηλή στάθμη του αρχαίου τεχνικού πνεύματος.
Πέρα όμως από τις γραφές, που παραμένουν στον περιορισμένο χώρο των ειδικών, το Αρ…